Poradna čínské medicíny

Tradiční čínská medicína

Historie tradiční čínské medicíny sahá dva tisíce let před náš letopočet. Snad žádná jiná medicína nemá tak dlouhou tradici a důkladně propracovaný systém diagnostiky a léčby.

V čínské medicíně můžeme sledovat specifická pravidla, teorie i praktické metody, které jsou typické jenom pro ni a kterými se liší od nám běžně známé západní medicíny. K těm nejdůležitějším patří především celostní přístup pojímání člověka. Člověk je chápán jako "buňka v organismu vesmíru", která je s ním úzce spojena a podléhá stejným zákonům. Stejná jednota pak platí pro všechny procesy uvnitř lidského těla. Člověk je považován za jeden celek a každý orgán vykonává určité specifické úkoly a současně je propojen s ostatními orgány a částmi těla, které ovlivňuje. Z toho logicky vyplývá, že organismus se chová jako jeden celek i v případě nemoci a zdánlivě lokální porucha ovlivňuje chod celého těla a příčina se může nacházet úplně jinde.

Druhým typickým rysem čínské medicíny je používání tzv. diferenciální diagnostiky jako hlavní metody pro stanovení diagnózy nemoci a následného léčebného postupu. Rozlišovací metoda pečlivě zkoumá chorobné příznaky u každého člověka a jednotlivé projevy nemoci. Je samozřejmé, že léčebný postup není paušální podle nemoci, ale je vždy jedinečný podle syndromů konkrétního člověka.

Dokonalá znalost fungování zdravého organismu, ale i jeho patologie, umožňuje čínské medicíně určit příčinu nemoci i léčebný postup. Nemoc je vždy posuzována jako narušení rovnováhy celku.

Diferenciální diagnostika a vyšetřování se provádí zrakem, sluchem, dotazováním, zkoumáním pulzu a jazyka.

Podle čínské medicíny dráhy čchi všech orgánů přímo či nepřímo procházejí jazykem, proto stav jejich čchi se projeví na příslušných částech jazyka a jeho vzhledu.

jin-jang

Specifickými pojmy pro čínskou medicínu jsou jin a jang. Jsou znázorňovány černobílým diagramem.

Jedná se o abstraktní pojmy, které vyjadřují dva protiklady, které se vzájemně neustále proměňují, doplňují a jsou v rovnováze. Pokud je rovnováha porušena, vzniká konflikt, nemoc, disharmonie.

Jin a Jang jsou na sobě vzájemně závislé. Tečky v jangové a jinové části diagramu ukazují, že jang obsahuje zárodek jin a naopak. Jeden bez druhého nemohou existovat.

Typickou veličinou čínské medicíny je čchi. Jedná se o základní součást vesmíru, ze které se skládají všechny věci. V oblasti medicíny je čchi základní substancí tvořící tělo. Veškeré aktivity lidského života se vysvětlují pohybem čchi. Tradiční čínská medicína vychází z představy lidského těla jako sítě drah, tzv. meridiánů. Čchi putuje meridiány a šíří tělem a orgány životní sílu. Silné a volné proudění čchi je předpoklad zdravého života.

Pro optimalizaci proudění čchi používá čínská medicína metodu zvanou akupunktura. Provádí se prostřednictvím akupunkturních jehel působících na přesně stanovené akupunkturní body. Obdobou akupunktury je akupresura, která ovlivňuje akupunkturní body tlakem. Tento princip je využíván u čínských léčebných masáží tuina. Specifickou metodou působení na akupunkturní body je moxování, což znamená působení tepla. Nedílnou součástí čínské medicíny je dietetika podle ročních období a konstitučního typu jedince. Čas na odpočinek a regeneraci by měl být součástí našeho života stejně jako práce a povinnosti.

Pokud přijdete za účelem vyšetření dle tradiční čínské medicíny, nejdříve si projdeme řadu otázek souvisejících s Vaším problémem, ale i řadu zdánlivě nesouvisejících, posoudím Váš pulz a prohlédnu si pečlivě jazyk. Následně stanovím způsob, kterým budeme postupovat ke znovuobnovení rovnováhy Vašeho těla i ducha.

Metody používané v TČM

Kopírování a šíření obsahu bez písemného souhlasu autorů zakázáno. © 2017-2020 PharmDr. Magda Čabanová