Diferenciální diagnostika dle TČM

Vstupní vyšetření, cca 1 hodina 900 Kč

Kontrolní vyšetření 300 Kč

Ušní akupunktura

Série 10 ošetření 800 Kč

Jednotlivé samostatně 100 Kč

Pokud je ušní akupunktura součástí vstupního vyšetření, je tato zdarma.